روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/2/29 | 
انتصاب مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی کامپیوتر


با حکم دکتر داوود یونسیان، دکتر سیده فرزانه غیورباغبانی به سمت «مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی کامپیوتر» منصوب شد.
دکتر یونسیان (سرپرست دانشگاه), طی حکم مورخ ۲۹/ ۲/ ۱۴۰۳، دکتر سیده فرزانه غیورباغبانی (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر) را برای مدت دو سال به سمت «مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی کامپیوتر»  منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر غیورباغبانی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.78128.fa.html
برگشت به اصل مطلب