برنامه راهبردی دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی

ماموریت:

  • معرفی توانمندی‌های علمی و پژوهشی  دانشگاه در سطح بین‌المللی
  • ارتقاء سطح علمی حوزه‌های مختلف دانشگاه به کمک ایجاد ارتباط با مراکز خارج از کشور

چشم‌انداز :

  • دانشگاه تحقیقات محور و توانمند در تو لید نشر دانش و فناوری پیشرفته که در بالاترین سطح به عنوان یکی از معتبرترین مراکز علمی در جهان اسلام می‌درخشد. ( در راستای چشم انداز دانشگاه)
  • همگام با تحولات پر شتاب محیط بین‌المللی و  آشنا با تغییرات در زمینه همکاری علمی و بین‌المللی
  •  استفاده از فضای بین‌المللی به عنوان فرصت در جهت نیل به اهداف دانشگاه