معاونت دانشجویی- رویداد بهداشت و درمان
آشنایی با شپش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۱۵ | 

دانشجوی گرامی با توجه به احتمال شیوع شپش در مراکز تجمع جمعیتی مانند خوابگاههای دانشجویی، در صورت مشاهده علایم ابتلا به شپش به منظور کنترل سریع و موثر آن، در اسرع وقت به رابط بهداشت، سرپرست خوابگاه و یا اداره بهداشت و درمان گزارش دهید. امکانات درمان مناسب آن در اداره بهداشت و درمان به صورت رایگان فراهم است.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=58.11746.47331.fa
برگشت به اصل مطلب