دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
97/03/29 برنامه زمانبندی مصاحبه تخصصی دوره دکتری 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۳/۲۹ | 

برنامه زمانبندی مصاحبه تخصصی دوره دکتری سال 97  مطابق جداول پیوست و بر مبنای گرایش های انتخاب شده اعلام می گردد.  


*مدارک لازم جهت ارائه در روز مصاحبه

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.53307.fa
برگشت به اصل مطلب