دانشکده مهندسی مکانیک- اخبار علمی1
97/01/27 دکتر مجیدرضا آیت اللهی سردبیر مدعو ویژه نامه مجله ISI

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۲۷ | 
AWT IMAGE

بنا به دعوت سردبیر ارشد مجله Theoretical and Applied Fracture Mechanics، دکتر مجیدرضا آیت اللهی مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست دانشکده مهندسی مکانیک به عنوان سردبیر مدعو (Guest Editor)، مسئولیت فراخوان و مدیریت فرآیند داوری در ویژه نامه این مجله در زمینه ˝شکست تحت بارگذاری مرکب˝ را به عهده گرفت.

ویژه نامه مربوطه در نهایت با تعداد 20 مقاله، در نسخه اکتبر سال 2017 نشریه منتشر گردید. این دعوت پیروی مقالات متعددی صورت گرفت که توسط پژوهشگران آزمایشگاه خستگی و شکست در همین زمینه تخصصی طی 15 سال اخیر منتشر شده است. همچنین آقای دکتر آیت اللهی از ابتدای سال 2014 تاکنون عضو هیات تحریریه این مجله بوده است.

لازم به ذکر است که مجله فوق الذکر که از سال 1984 توسط موسسه انتشاراتی Elsevier در حال چاپ بوده است، با ضریب تاثیر 2.66 در حال حاضر بالاترین ضریب تاثیر را بین مجلات تخصصی در حوزه مکانیک شکست دارا می باشد
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=16.6841.52707.fa
برگشت به اصل مطلب