روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب رئیس اداره امور آموزشی دانشکده مهندسی کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/3 | 
انتصاب رئیس اداره امور آموزشی دانشکده مهندسی کامپیوتر

با حکم ریاست دانشگاه، دکتر رضا انتظاری ملکی به سمت «رئیس اداره امور آموزشی دانشکده مهندسی کامپیوتر» منصوب شد.
دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۰/۶/۳، دکتر رضا انتظاری ملکی را برای مدت دو سال به سمت «رئیس اداره امور آموزشی دانشکده مهندسی کامپیوتر» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر رضا انتظاری ملکی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.64474.fa.html
برگشت به اصل مطلب