روابط عمومی دانشگاه- اخبار انتصابات
انتصاب مدیر گروه مرمت ابنیه و بافت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/3 | 
انتصاب مدیر گروه مرمت ابنیه و بافت
با حکم ریاست دانشگاه، دکتر اصغر محمد‌مرادی به سمت «مدیر گروه مرمت ابنیه و بافت» منصوب شد.
دکتر ذاکری (رییس دانشگاه)، طی حکم مورخ ۱۴۰۰/۶/۳، دکتر اصغر محمد‌مرادی را برای مدت دو سال به سمت «مدیر گروه مرمت ابنیه و بافت» منصوب کرد.
جامعه دانشگاهی علم و صنعت ایران، ضمن تبریک به دکتر اصغر محمد‌مرادی، توفیقات روزافزون وی را آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14459.64473.fa.html
برگشت به اصل مطلب